SÚŤAŽ

SÚŤAŽ UKONČENÁ !!!

VYHRAJTE ŠTARTOVACIE BALÍČKY V HODNOTE 100€ 

Účasť v súťaži je jednoduchá. Napíšte nám do e-mailu nordicwalkeronline@gmail.com vašu obľúbenú 1000covku (vrch, sedlo) a ste v hre o štartovacie balíčky na finišersku výzvu 8 TISÍCOVIEK.

CENY DO SÚŤAŽE

1. Štartovacie balíčky (2ks) na finišersku výzvu 8 TISÍCOVIEK v hodnote 50 €.
Žrebovanie: 1.7.2021. Výherca:  M. Kočalka

2. Štartovací balíček (1ks) na finišersku výzvu 8 TISÍCOVIEK v hodnote 25 €.
Žrebovanie: 24.6.2021. Výherca: L. Kuchta

3. Štartovací balíček (1ks) na finišersku výzvu 8 TISÍCOVIEK v hodnote 25 €.
Žrebovanie: 17.6.2021. Výherca: A. Ondrašinová

Začiatok súťaže: 10.6.2021, ukončenie: 1.7.2021.

Podmienky súťaže: Súťaže sa môže zúčastniť každý vo veku od 18 rokov, okrem zamestnancov Organizátora a ostatných firiem, ktoré sa podieľajú na tejto súťaži vrátane ich blízkych osôb podľa § 116 Občianskeho zákonníka.


Čas na vyzdvihnutie výhry je 18 dní od zverejnenia výhercu. Po tomto čase nárok na výhru prepadá. Súťaže sa môžu zúčastniť iba občania SR, ČR a PL. Účasťou v súťaži dáva účastník v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov organizátorovi súťaže svoj súhlas so spracovaním svojho mena, priezviska, telefónneho čísla a adresy poskytnutých v rámci súťaže a k ich využívaniu na ďalšie marketingové účely organizátora. Súhlas je daný na dobu 5 rokov a podľa § 14 odst.3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.